Κατασκευή Custom ιστοσελίδων


Μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας κατασκευής ιστοσελίδων έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε άμεσα και ορθά στη μοναδικότητα του κάθε έργου προσφέροντας την πιο εξειδικευμένη και συμφέρουσα λύση.

Τα συστήματά μας είναι βασισμένα σε δικό μας λογισμικό με γνώμονα την ασφάλεια, ευκολία χρήσης καθώς και ταχύτητα. Αναγνωρίζουμε πλήρως τη μοναδικότητα που αναζητεί ο κάθε πελάτης και συνεργάτης μας και για αυτό ακριβώς το λόγο φροντίζουμε να παρέχουμε την πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη πρόταση.

Η λογική στην οποία βασίζουμε την κατασκευή κάθε έργου δεν είναι η δημιουργία ενός συστήματος που υποστηρίζει παράλληλα πολλά είδη ιστοσελίδων. Αυτό θα ήταν μια εύκολη λύση για εμάς με τίμημα όμως σε ταχύτητα και πολυπλοκότητα στη διαχείριση περιεχομένου.

Αντιθέτως, φροντίζουμε να υλοποιούμε ένα σύστημα βασισμένο ακριβώς επάνω στις ανάγκες σας χωρίς περιττούς τομείς ή δυνατότητες που δεν χρησιμοποιούνται από εσάς επιλέγοντας έτσι μια κατασκευή αρκετά πιο χρονοβόρα αλλά σίγουρα πιο ποιοτική, μια κατασκευή ακριβώς στα μέτρα σας. Επίσης, δίνουμε αρκετή έμφαση στην επεκτασιμότητα και ευελιξία του κάθε συστήματος δίνοντας τη δυνατότητα μελλοντικών βελτιώσεων ή αλλαγών χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.

Η ασφάλεια, μοναδικότητα, ευκολία χρήσης, ταχύτητα και επεκτασιμότητα αποτελούν για εμάς κανόνες βασικούς για μια επιτυχημένη κατασκευή ιστοσελίδας.

Custom συστήματα τα οποία έχουμε κατά καιρούς αναπτύξει περιλαμβάνουν APIs, system expansions, modules αλλά και components για:

  • XML feeds με σκοπό τη διανομή πληροφορίας ή τη σύνδεση συστημάτων διαφορετικών πληροφοριών
  • Συστήματα ανάγνωσης δεδομένων και αναπαραγωγής στοιχείων καιρού
  • Web spiders και Crawlers για αναζήτηση και αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών από online συστήματα
  • Συνδέσεις ασφαλείας με διεθνή τραπεζικά συστήματα πληρωμών
  • Custom λογισμικά για διαχείριση πελατολογίου, αποθήκης, logistics και άλλων πληροφοριών
  • Custom συνδέσεις για ανάγνωση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Online συστήματα για μαζική αποθήκευση δεδομένων οποιουδήποτε τύπου (πχ: online διαχείριση αποδείξεων, online θερμιδομετρητής κτλ)
  • JSON feeds και διαχειριστικά δεδομένων για διασύνδεση με native εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και tablet

Για εμάς δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά την κατασκευή συστημάτων web, έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε ότι ακριβώς έχετε οραματιστεί με ακρίβεια, λεπτομέρεια και υπευθυνότητα.

Για αναλυτική παρουσίαση των ιστοσελίδων που έχουμε κατασκευάσει σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τα Projects.

Cookie Settings