Κατασκευή ιστοσελίδων Custom Ταμείο Επιχείρησης

Κατασκευή custom συστήματος για Ταμείο επιχείρησης που προσφέρει εύκολη διαχείριση, αναλυτικό reporting και data export, βασισμένο σε custom διαχειριστικό της INTERNETi.

Μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας κατασκευής ιστοσελίδων έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε άμεσα και ορθά στη μοναδικότητα του κάθε έργου προσφέροντας την πιο εξειδικευμένη και συμφέρουσα λύση.

Τα συστήματά μας είναι βασισμένα σε δικό μας λογισμικό με γνώμονα την ασφάλεια, ευκολία χρήσης καθώς και ταχύτητα. Αναγνωρίζουμε πλήρως τη μοναδικότητα που αναζητεί ο κάθε πελάτης και συνεργάτης μας και για αυτό ακριβώς το λόγο φροντίζουμε να παρέχουμε την πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη πρόταση.

Κατασκευή ιστοσελίδων Custom Ταμείο Επιχείρησης
Responsive Websites
HTML 5 - CSS3
MySQL
JQuery
Ajax
Apache 2 & NginX