Κατασκευή ιστοσελίδων Custom Web Crawler

Κατασκευή custom συστήματος για web crawling στοιχείων προϊόντων και τιμών που προσφέρει αναλυτικό reporting και εύκολο data export, βασισμένο σε custom διαχειριστικό της INTERNETi.

Μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας κατασκευής ιστοσελίδων έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε άμεσα και ορθά στη μοναδικότητα του κάθε έργου προσφέροντας την πιο εξειδικευμένη και συμφέρουσα λύση.

Τα συστήματά μας είναι βασισμένα σε δικό μας λογισμικό με γνώμονα την ασφάλεια, ευκολία χρήσης καθώς και ταχύτητα. Αναγνωρίζουμε πλήρως τη μοναδικότητα που αναζητεί ο κάθε πελάτης και συνεργάτης μας και για αυτό ακριβώς το λόγο φροντίζουμε να παρέχουμε την πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη πρόταση.

Κατασκευή ιστοσελίδων Custom Web Crawler
Responsive Websites
HTML 5 - CSS3
MySQL
JQuery
Ajax
Apache 2 & NginX