Κατασκευή ιστοσελίδων Portal E-evros Re-design

Κατασκευή ιστοσελίδας Portal την εταιρεία E-evros, βασισμένη σε custom διαχειριστικό και εικαστικό από την INTERNETi. Πλήρης ανακατεσκευή εικαστικού σε περιβάλλον Bootstrap 4.5 για την απόλυτη responsive εμπειρία.

Ειδικευόμαστε στην κατασκευή ιστοσελίδων Portal με πολλαπλές θεματικές ενότητες εστιάζοντας κυρίως στην σωστή εμφάνιση, δομή των πληροφοριών καθώς και ευκολία πλοήγησης.

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όσον αφορά την κατασκευή portals είτε αφορούν ειδησεογραφικούς ιστοχώρους, συλλόγους και οργανώσεις, οικονομικά και πολιτικά, τεχνολογικά καθώς και ολοκληρωμένους επιχειρηματικούς καταλόγους διαφήμισης και προώθησης εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών.

https://www.e-evros.gr/
Κατασκευή ιστοσελίδων Portal E-evros Re-design
Responsive Websites
HTML 5 - CSS3
MySQL
JQuery
Ajax
Apache 2 & NginX